خانه اخبار ویژه سندی که علیه ادعای زاکانی در مناظره رو شد! + عکس