خانه اخبار ویژه زلنسکی: از اوکراین هم مثل اسراییل دفاع کنید