خانه اخبار ویژه زمان تمرین کردن کریس رونالدو در ورزشگاه آزادی مشخص شد