خانه اخبار ویژه زنوزی: سرمربی جدید تراکتور خارجی خواهد بود