خانه اخبار ویژه سازمان جهانی بهداشت: ادعا‌های دروغ اسرائیل خطرناک است