خانه اخبار ویژه سبقت آیت الله جنتی از نفر اول انتخابات خبرگان ششم