خانه اخبار ویژه ستاره‌ای که قصد بازنشستگی زودهنگام داشت!