خانه اخبار ویژه سخنگوی قوه قضاییه: فرماندار قزوین هم اکنون آزاد است