خانه اخبار استانی سرانه آب مصرفی بوشهری ها ۳۲۰ لیتر در شبانه‌روز