خانه اخبار ویژه سردار آزمون اخراج شد و به قطر می‌رود