خانه اخبار ویژه سفارت روسیه در تهران، در حال جذب افغانستانی ها برای جنگ اوکراین!