خانه اخبار مهم سقف اجاره بها در بوشهر؛ 23 درصد/ مستاجران و مالکان به آرامش می رسند؟