خانه اخبار ویژه سهم خوراکی‌ها از حقوق ماهانه یک کارگر چقدر است؟