خانه اخبار استانی سوال بیست و دوم طرح «زندگی با آیه‌ها» در استان بوشهر