خانه اخبار استانی سوال روز نوزدهم طرح «زندگی با آیه‌ها» در استان بوشهر