خانه اخبار ویژه سگ ولگرد در یزد، ۱۶ نفر را راهی بیمارستان کرد