خانه اخبار ویژه سید حسن خمینی: اتفافی که در کرمان افتاد باعث امنیت بیشتر خواهد شد