خانه اخبار ویژه شانس ابتلا به این بیماری با تنهایی بیشتر می‌شود