خانه اخبار ویژه شایعات درباره تنش میان جلیلی‌‌چی‌ها و قالیبافی‌ها