خانه اخبار مهم شبی به یاد استاد دهقانی برگزار شد + تصاویر