خانه اخبار ویژه شرایط عجیب فرهاد مجیدی برابر قهرمان لیگ امارات