خانه اخبار ویژه شهدای انفجار تروریستی کرمان، کجا دفن می‌شوند؟