خانه اخبار ویژه شورای امنیت سازمان ملل حمله تروریستی کرمان را محکوم کرد