خانه اخبار ویژه شوک بزرگ؛ عیسی آل‌کثیر در فهرست خروج سپاهان