خانه اخبار ویژه “شیاطین دنیا درصددند که حضور حداقلی پای صندوق‌های رأی ثبت شود”