خانه اخبار مهم شیلات، بالاترین تاخیر در صدور مجوزهای کسب و کار دارد + نمودار