خانه اخبار ویژه صداوسیما: بخش‌هایی از مستند پزشکیان حذف شد