خانه اخبار استانی صرفه‌جویی ۲۰۰۰ مگاواتی برق با کاهش ساعت اداری بوشهر