خانه اخبار مهم صف طولانی مقابل تنها کتابخانه استاندارد بوشهر + عکس