خانه اخبار ویژه طارمی با ۶۰۰ میلیارد در لیگ برتر انگلیس؟