خانه اخبار استانی طارمی: تلاش می‌کنم نام و آوازه بوشهر را به گوش دنیا برسانم