خانه اخبار استانی طرح آبرسانی جزیره‌های شمالی و جنوبی گناوه اجرا می شود