خانه اخبار استانی طرح مبارزه با جوندگان موذی بوشهر بعد از ۱۰ سال