خانه اخبار استانی طرح «پرورش ماهی در قفس» در تنگستان به بهره‌برداری رسید