خانه اخبار ویژه ظریف: آقایان با چه رویی در برابر این مردم می‌ایستند و دروغ می‌گویند؟