خانه اخبار ویژه ظریف: اسرائیل نگران احیای برجام بود