خانه اخبار ویژه ظریف: تلویزیون خود را روشن و چهره‌ها را بینید! آیا فرقی نمی‌کند…