خانه اخبار ویژه عادل فردوسی‌پور: به زودی برمی‌گردم و گزارش می‌کنم!