خانه اخبار ویژه عباس عبدی: آیا فرقی دارد که چه کسی رییس‌جمهور شود؟