خانه اخبار ویژه عباس عبدی: اولین دوره‌ای است که روحانیون خود را کنار کشیده‌اند