خانه اخبار ویژه عباس عبدی: اگر پزشکیان نبود ۲۵ درصد هم در انتخابات مشارکت نمی‌کردند