خانه اخبار ویژه عباس عبدی: تنها ایده برای پایان جنگ در غزه، ایده دو دولتی است