خانه اخبار ویژه عددی که نرخ دلار احتمالا روی آن ثابت خواهد ماند