خانه اخبار ویژه عذرخواهی ستاره استقلال از ۳۵ میلیون شهروند ازبک!