خانه اخبار ویژه عزل معاون متخلف به‌دلیل تنبیه دانش‌آموز مرزن‌آبادی+عکس