خانه اخبار ویژه عضو مجمع: ایران در جنگ حماس و اسرائیل مداخله نمی‌کند