خانه اخبار ویژه علی ربیعی: رشد خیره‌کننده آمار تمایل به پزشکیان است