خانه اخبار ویژه عملکرد اوسمار در ۳ بازی رضایت‌بخش بوده است