خانه اخبار ویژه عملکرد حیرت‌انگیز احمد در امارات؛ رشک‌برانگیز و کنایه‌آمیز!