خانه اخبار ویژه عکسی از ماشین بمب ‌گذاری شده در کرمان که خنثی شد!